Unijna szansa

STOWARZYSZENIE LGD REGIONU KOZŁA ROZPOCZYNA REALIZACJĘ PROJEKTU LEADER +


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła podpisze wkrótce z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu "Region Kozła inny niż wszystkie" w ramach programu Leader+ drugi schemat.

Stowarzyszenie LGD RK powstało w kwietniu 2006 r., by realizować Zintegrowaną Strategię Zrównoważonego Rozwoju Regionu Kozła, która została opracowana w czasie pierwszej części programu Leader +. Na ten cel pozyskano 738 tys. zł dotacji z w/w fundacji.
- Do wielu osób nadal z trudem dociera świadomość, że nowe Stowarzyszenie LGD Regionu Kozła to zupełnie nowa jakość w realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - mówi kierownik projektu Roman Sobczak
- Od wielu lat istnieje organizacja Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Regionu Kozła (SG RP RK) potocznie zwanej Regionem Kozła. Jednak trzeba odróżniać to zasłużone stowarzyszenie od zupełnie nowego, niezależnego stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła. LGD RK posiada swój odrębny statut, władze, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - a wszystko dlatego, że utworzenie nowego stowarzyszenia było niezbędnym warunkiem udziału w programie Leader, realizowanym w skali europejskiej, a nadzorowanym w Polsce przez fundację FAPA. Ogromną zasługą Stowarzyszenia Gmin RP RK jest zrealizowanie projektu nazwanego Schemat I, którego podstawowym zadaniem było utworzenie nowego stowarzyszenia i przekazanie mu inicjatywy samodzielnego działania w ramach Programu Leader+. Jednak, by realizować działania na zasadach narzuconych przez Unię Europejską, wymagana jest przewaga przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji gospodarczych nad samorządowcami w zarządzie stowarzyszenia. Stąd siedmiu przedstawicieli samorządów gmin i ośmiu organizacji społecznych oraz gospodarczych w zarządzie LGD. Od 1 lutego zarząd LGD pełni też funkcję Komitetu Sterującego, który będzie nadzorował realizację projektu pod przewodnictwem Michała Burzyńskiego ze Zbąszynka. Jednocześnie powołano Romana Sobczaka z gminy Siedlec na kierownika projektu, którego zadaniem jest koordynowanie prac i nadzór nad realizacją poszczególnych projektów.

------------------------- Z kim się kontaktować?
Osoby zainteresowane współpracą ze stowarzyszeniem w realizacji projektów Leader+ II schemat proszone są o kontakt z pełnomocnikiem ds. organizacji biura tel./fax 068 327 77 83 lub kom. 0502 657 097 e'mail: biuro@tekon.com.pl

 

Podziel się swoim zdaniem

danka@poznan.home.pl  Tel: 600 651 952

Roman Rzepa

(Dzień Wolsztyński 2007)

powrót