ZBĄSZYŃ :: "Zbąszyń bliżej rzeki"

Odbyło się posiedzenie wspólnej komisji Rady Miejskiej Zbąszynia, w dniu 21 kwietnia br. o godzinie 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego. W trakcie obrad nastąpiło ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie "Zbąszyń bliżej rzeki".


Wśród zaproszonych gości byli członkowie komisji oceniającej prace, której przewodniczył dr. hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, dziekan wydziału architektury Politechniki Poznańskiej. Pozosyali członkowie komisji to m.in. dr. inż. arch. Hanna Michalak, dr. inż. arch. Rafał Graczyk oraz dr. inż. arch. Borys Siewczyński. Uroczystość swą obecnością uświetnił polski projektant przestrzeni - architekt i scenograf Jerzy Gurawski.
***
W listopadzie 2008 r. ogłosiliśmy konkurs dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej na który wpłynęło 13 prac. Prace te można było obejrzeć na wystawie. Zadaniem studentów było zaproponowanie zagospodarowania zakola rzeki Obry opływającej stare miasto oraz terenu przy księgarni.
(wg szkicu poniżej)

powiększ

Pomysł zrodził się w 2008 r. Pierwotna idea, aby zaprosić studentów Wydziału Architektury do zagospodarowania terenu wysypiska gruzu za księgarnią zaoowocowała konkursem dla całego wydziału z rozszerzonym zakresem obejmującym zagospodarowanie półkola jakie tworzy rzeka Obra od mostu na ul. Senatorskiej aż do księgarni.

Założenia konkursu były następujące :
- rozszerzyć układ urbanistyczny charakterystyczny dla starego miasta,
- wykorzystać naturalne walory geograficzne i przyrodnicze, a w szczególności zakole jakie tworzy Obra opływając Stare Miasto,
- zaproponować szczegółowe zagospodarowanie "składowiska gruzu" za księgarnią z przeznaczeniem na teren o charakterze "handlowo - usługowo - gastronomicznym", gdzie można będzie zrobić zakupy, oddać buty do naprawy, a w międzyczasie ze spotkaną osobą wypić kawę lub zjeść pizzę. Projektowana zabudowa targowiska powinna dawać możliwość sprzedaży lub wydzierżawienia poszczególnych segmentów handlowo - usługowych o pow. około 60m2.
13 prac konkursowych przedstawia wizje zbąszyńskiej Starówki. Większość prac jest zgodna w jednym punkcie: pokazuje potrzebę przedłużenia ul. dr. Marcinkowskiego do placu za księgarnią. Ciekawe też są pomysły na zagospodarowanie samego nabrzeża - są obiekty sportowe, promenady, jest też propozycja amfiteatru na wodzie.

 


http://www.zbaszyn.pl   

powrót