ZBˇSZYŃ :: "Zb±szyń bliżej rzeki"

Ogłoszono wyniki konkursu


Zostały podane do wiadomo¶ci publicznej wyniki konkursu pt. „Zb±szyń bliżej rzeki” ogłoszonego przez Urzad Miejski i dziekana Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.

Organizatorom chodziło o przedstawienie projektu zagospodarowania starego miasta w granicach zakola rzeki Obry (zgodnie z rysunkiem). Oceniała komisja złożona z przedstawicieli Urzedu Miasta i Politechniki, pod kierunkiem dziekana dr hab. inż. arch. Jerzego Suchanka.

Wygrały studentki Natalia Kicińska i Joanna Kollat, drugie miejsce zajęły Anna Kryszczyńska i Jacek Maleszka, trzecie Aleksandra Konstańczak i Katarzyna Kulas.

Te same panie wygraly też w konkursie ogłoszonym dla mieszkańców, ktorzy głosowali na projekty pokazane w muzeum. Otwarte pozostaje pytanie czy Urz±d jest w stanie wykorzystać zwycięskie prace i wdrożyć je do realizacji.


powiększ

 


http://www.zbaszyn.pl   

powrót