Miłość się nieci ognistym wejrzeniem,
Przyjaźnią serce bez zażegań płonie,
Nie stygnie z laty, ani z oddaleniem,
Niebieski ogień promieni w jej łonie.

[ R. Zienkiewicz ]


Bo dziwne ma miłość oczy,
A gdzie chce, tam się zakradnie,
Ugodzi w to bardzo snadnie.

[Mikołaj Rey]


Miłość jest jak cień człowieka,
Szkoda, kto dla niej wiek trwoni,
Kiedy ją gonisz, ucieka,
Kiedy uciekasz, to goni.

[ J. Niemcewicz ]


Miłość - szczęściem tego świata,
Mary - niebios są natchnieniem;
Goń, gdy służą młode lata,
Za miłością, za marzeniem.

[ G. Zieliński ]


Kiedy mi serce na alarm dzwoni,
nurzam się w ciszy i kwiatów woni.

[ T. Fangrat ]


Wybrzeże coraz bledsze
w liliowej półżałobie
i żaglowiec oparty na wietrze,
jak ja na myśli o Tobie.

[ Maria Pawlikowska-Jasnorzewska ]


Miłość jest osią, na której Bóg stoi,
Poezją w życiu, a życiem w poecie,
Cierniem, z którego ofiara się plecie,
Może i kluczem do szczęścia podwoi,
Bezdenna czara, co przyrodę poi,
Berłem mężczyźnie, koroną kobiecie.

[ Deotyma ]


Miłość na cel mnie wystawiła strzałom,
Jak wosk ogniowi na żer lub śnieg - słońcu,
Jak mgłą - wiatrowi (...)

[ Francesco Petrarka ]


Kimkolwiek jesteś
Nie opuść mnie
Kimkolwiek jestem
Nie opuść mnie

[Jan Huszcza]


Spoważniałem co się zowie!
Ja rozumiem wyśmienicie,
Ze co miłość w ziemskiej mowie,
To w niebieskiej znaczy życie!

[ W. Korotyński ]


Raz tylko w życiu kochamy,
I raz tylko umieramy.

[ I. Legatowicz ]


Nigdy nie jest za późno,
aby się pojednać,
nigdy nie jest za późno,
na to, aby pokochać,
nigdy także nie jest za późno,
aby być szczęśliwym.

[ P. Bosmans ]


Gdzie miłości ogień wpadnie,
Za miłością rozkosz snadnie,
Do miłości, do miłości,
Kto chce, aby wdzięczne śmiechy,
I do serca szły pociechy,
Kto w biegu swego żywota,
Chce pokoju bez kłopota,
                            Miłości wzywaj,
                            Milcząc zażywaj

[ S.J. Jagodyński ]


Zasłuchane w ciszę samotności
i ziemskim mrokiem spowite,
wszystko darzą uczuciem miłości,
nawet dusze w ciemnościach ukryte.

[ Tolkien ]


Miłość dziewicza jest i fantastyczna.
Łączy pomiędzy sobą ludzi w pary -
Nie żąda nawet podobieństwa - czasem
Z przeciwieństw często jedność dziwną tworzy.
Jak ową dziwną platońską istotę,
Androginesem nazwaną.

[ Juliusz Słowacki ]


Szukasz zewnątrz siebie wysokich celów,
podczas gdy twój najwyższy cel jest ci tak bliski,
bowiem w sobie samym tylko możesz go znaleźć.

[ Bo Yim Ra ]


Mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości.

[ Neil Armstrong ]


 
   
   
   poprzednia strona     następna strona