Bibliografia

 
 

Twórczo¶ć literacka

Tomiki poezji
"Wiem?" (Zielona Góra 1979, arkusz poetycki), "Serial codzienny" (Warszawa 1979, wiersze), "Nie jestes tu" (Białystok 1986, wiersze), "Samotnieje" (Suwałki 1986, wiersze), "Nad Obr± i Błędnem" (Zb±szyń 1989, arkusz poetycki), "To wszystko nic" (Warszawa 1989, wiersze), "Zapis" (Białystok 1990 I wyd., Zb±szyń 1996 II wyd., wiersze), "Konieczno¶ć i nietrwało¶ć" (Zielona Góra 1995, wiersze), "Wci±z nowa prywatno¶ć" (Zielona Góra 2003, wiersze), "Autoportret z przyszło¶ci±" (Zielona Góra 2006, wybór wierszy z 30-lecia). Jego wiersze tłumaczono na język litewski, niemiecki, angielski i białoruski.

Twórczo¶ć pozostała

Słownik polskich pisarzy współczesnych Wileńszczyzny (Lubuska Oficyna Wydawnicza, Zielona Góra 1995), Ogród sztuk [z Lidi± Kurzawow±] (Pracownia wydawnicza And, Zielona Góra - Wrocław 2000), Miasteczko do życia. Wolsztyńskie rozmowy (Firma księgarska "Leszek Maruszwski" Wolsztyn 2002, Moje miejsce. Zb±szyńskie rozmowy (Firma księgarska "Leszek Maruszewski" Wolsztyn 2004).

Legendy zb±szyńskie

Legendy zb±szyńskie (w:) Kalendarz Zielonogórski 1980 (Lubuskie Towarzystwo Kultury, Zielona Góra 1979), Legendy zb±szyńskie (w:) Szkice zb±szyńskie (Zb±szyńskie Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Zb±szyń 1989).

Niektóre prace redakcyjne

Zb±szyń. Zarys historii dziejów miasta [Zenon Matuszewski - współredaktor] (Lubuskie Towarzystwo Kultury Zielona Góra 1985), Wigry. Kultura i ¶rodowisko. Spotkania 1977-1990. [Andrzej Strumiłło - współautor] (Polski Dom Wydawniczy Warszawa 1991), Cztery dekady. 40-lecie oddziału Zwi±zku Literatów Polskich w Zielonej Górze (13 X 1961 - 13 X 2001) (ZLP, Zielona Góra 2002) [red.], Andrzej Strumiłło Factum est. Dzienniki 1978 - 2006 (Oficyna Wydawnicza Stopka, Łomża 2008) [red.].

Mapy

Zb±szyń. Plan miasta [z J. Janowskim, I. KoĽlickim, A. Wilkońskim] (Urz±d Gminy i Miasta, Agencja Wydawnicza BiK) - cztery wydania od 1996 r.; Region Kozła. Mapa turystyczna Stowarzyszenia Gmin R.P. Region Kozła (Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej "Region Kozła", Wydawnictwo BiK, 2001) - dwa wydania od 2001 r.

Więcej informacji Elżbieta Ciborska "Leksykon polskiego dzienikarstwa" (Warszawa 2000), str. 290

 

Więcej wiadomo¶ci o autorze

 

Eugeniusz Kurzawa

 
Strona autorska
Bibliografia
Recenzje
Wydane ostatnio tomiki
Wiersze
Linki
 
Kontakt

copyright © 2003 - 2011 Eugeniusz Kurzawa
Design: JH