1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 
 
   
Henryk Sienkiewicz
Oj kobiety! bez was żyć niepodobna, a z wami tak trudno!
Gdy człek was przeklina, jeszcze po was płacze.
 

Zakochane serce mężczyzny umie podsycać swoje uczucie nawet tym, co wypada na niekorzyść kobiety kochanej."
 

Kochać - to już dobrze, ale jest jeszcze coś lepszego - to być kochanym.
 

Świat dźwiga na barkach nie Atlas, ale kobieta,
i czasem igra nim jak piłką.
 

Dziwną osobą natury kobiecej jest...
strach przed nazwaniem istoty rzeczy po imieniu.
 

Kobieta jest jak papierowa karta. Anioł pisze z jednej strony,
diabeł z drugiej, papier przebija, słowa się mieszają i robi się bigosik, którego nie można ani przeczytać, ani naprawić.
 

Ile to niewiasta znaczy we wszystkich ludzkich sprawach
i jak przez nią każda może się udać, albo też zgoła chybić!
 

Kobiety przy bliższym poznaniu w ogóle zyskują,
mężczyźni w ogóle tracą.
 

Kobiety umieją być nie tylko nadpannami i nadżonami,
ale i nad... mężami.
 

Kobietka jest jak lichwiarz: przyznaje mało, żąda olbrzymich procentów.

Kobieta, nawet jeśli się myli, jeszcze i wówczas ma rację -
jeżeli nie ściśle logiczną, to uczuciową.
 

Kobieta piękna warta jest zawsze tyle złota, ile waży,
ale kobieta, która przy tym kocha, nie ma wprost ceny.
 

Kobiety zarówno w egoiźmie, jak i w poświęceniu przechodzą zwykłą miarę męską.
 

Gdyby niewiasty kochano za ich przymioty umysłowe,
nie zdarzyłby się od czasów Adama ani jeden wypadek miłości.
 

Kto wie, do czego może doprowadzić kobietę,
jeśli nie zraniona miłość prawdziwa, to zraniona miłość własna.
 

Przyjaźń z kobietą zawsze kończy się miłością.

Kobieta tylko piękna, bez innych przymiotów duszy,
którą ludzie mają za gwiazdę, bywa często czymś więcej niż gwiazdą,
bo całą konstelacją, a nawet dwiema naraz,
mianowicie Wielką Niedźwiedzicą dla otoczenia i Krzyżem dla męża.
 

Najpiękniejsza i najbardziej kusząca kobieta może być zimna jak ryba
i kochać swoje dzieci jak pelikan.
 

Niegdy nie należy iść za zdaniem kobiety,
a zwłaszcza wówczas, jeśli wypadkiem ma rację.
 

Gdyba cnota opalała płeć jak słońce,
kobiety zasłaniałyby się i od cnoty parasolkami.
 

Są ludzie, którzy nie lubią anielskiego wyrazu,
ale podług mnie nauczyć anioła, jak być kobietą
- to szczyt zwycięstwa.
 

Kobieta, która umie słuchać, posiada jeden więcej sposób podobania się, bo pochlebia przez to miłości własnej mężczyzny.
 

My mężczyźni jesteśmy tak przyzwyczajeni do dybania zawsze
i wszędzie na kobietę, że do młodej i przystojnej żaden z nas
nie zbliża się bez ubocznej myśli.
 

Diabeł potrafi przywieźć do upadku kobietę tylko w razie,
jeśli ją rozkocha; drogą rozumowania nic z nią nie wskóra,
choćby wyjątkowo miał rację.
 

Sądy kobiet, zwłaszcza o mężczyznach, bywają zależne od ich uczuć, zarówno chwilowych, jak stałych.
 

Można kobietę kochać nie taką jak jest, ale taką, jakby być mogła.

Dziesięć tysięcy obnażonych dziewic czyni mniejsze wrażenie niż jedna.

Kobieta na kamienistej drodze łatwiej przyjmuje ofiarowane ramię
niż na gościńcu.
 

Gdy się białogłowa przeciw tobie zaweźmie, choćbyś się w szparę
w podłogę skrył, jeszcze cię igłą stamtąd wydłubie.
 

Bywają różne panny: jedne jako starożytne westalki,
drugie - co to ledwie spojrzysz, już chciałbyś.
 

Liszka i niewiasta to najzdradliwsze stworzenia na świecie.

Co do kobiet... każda posiada trzy lub cztery dusze,
ale żadnej nie ma duszy rozumnej.
 

Jak sobie byby wbiją w głowę, obcęgami nie wyciągniesz.

Każda kobieta piękna jest brzydka w stosunku do piękniejszej od siebie, każda brzydka - piękna w stosunku do brzydszej -
każda, czy piękna, czy brzydka, piękna -
w stosunku do mężczyzny, któremu się podoba.
 

Kobiety w ogóle, zwłaszczy jednak Polki, póty zgadzają się na logikę, póki nie staje się dla nich groźna.
 

...im Polka jest nieznośniejsza jako cudza żona,
tym pożądańsza jako własna.
 

Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie.

Życie bez miłości nie jest warte nawet torby sieczki.

Gdy w małżeństwie kobieta woli latać, a mężczyzna pełzac lub odwrotnie - to nie ma widoków na porozumienie.

Gdy na zameżną kobietę pada podejrzenie, że należy do kogoś innego, cały świat urządza na nią jedną wielką obławę, często pełną bezmyślnego okrucieństwa.

Mąż i żona przystają częstokroć do siebie jak dwie spaczone deski,
ale jednak jakoś to idzie.

Małżeństwo jest powszednią prozą życia.
 
   
   
   poprzednie aforyzmy     następne aforyzmy