1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 
 
   
Honore de Balzac
Serce kobiety jest gąbką najchciwszą wilgoci, suchą,
która pęcznieje natychmiast, skoro padnie na nią kropla uczucia.
 

U mężczyzny wdzięczność za minione rozkosze jest wieczna.
Dla was, kobiet, mężczyzna, któregoście kochały, jest niczym.
 

Kobieta, która ośmieszyła swego męża, nie będzie go więcej kochać.

Kobieta posiada tysiąc środków, aby strzec swego wpływu
i zarazem swojej godności.
 

Zalotność kobiety daje niekiedy więcej korzyści, niż miłość jej daje rozkoszy.
 

Szczęście jest ozdobą kobiet, jak strój ich pięknością.

Niektóre kobiety są tym dla serca, czym klimat południowy dla płuc.

Kobieta ze swym instynktem dręczenia jest i będzie zawsze zgubą mężczyzny.
 

Błędy kobiet - to jeden akt oskarżenia przeciw egoizmowi,
niedbalswu i nicości mężów.
 

W miłości - nie mówiąc nawet o jej stronie duchowej - kobieta jest jak instrument muzyczny, który odsłania swe tajniki tylko temu, kto umie biegle nim władać.
 

Najbardziej rozstrzygającym krokiem w życiu kobiety jest ten, który uważa za najmniej znaczący.
 

O ile kobieta może być niezdolna do przypomnienia sobie rzeczy ważnych, o tyle pamiętać będzie przez całe życie rzeczy, które są ważne dla jej uczuć.
 

Ku naszemu wiecznemu wstydowi nigdy kobieta nie jest tak do nas przywiązana, jak wówczas, kiedy cierpimy.
 

Najprzenikliwszy mężczyzna na świecie nie potrafi powiedzieć o kobiecie tyle dobrego i złego, ile one same o sobie myślą.
 

Kobiety są całe swe życie dłużne mężczyznom, mężczyźni dłużni są kobietom ze swego życia tylko niektóre chwile.
 

Kiedy kobieta kocha, przebacza wszystko, nawet zbrodnie; kiedy nie kocha, nie przebacza niczego, nawet cnot.
 

Instynktowna odraza do wszystkiego, co rani jej miłość
i życzenie jej serca, jest kobiety najpiękniejszą rzeczą.
 

Kobiety mają nie dający się naśladować talent wyrażania swoich uczuć bez używania żywych słów. Ich wymowność tkwi w łonie, w ruchu, w postawie, w spojrzeniach.
 

Mówić, iż jest niemożliwe odczuwać stale miłość dla jednej kobiety, jest taką samą niedorzecznością, co twierdzić, iż znakomity artysta potrzebuje koniecznie kilku skrzypiec, aby wykonać utwór muzyczny.
 

Niewiasta przecież wie: jeśli chce panować, musi udawać, że robi to, czego chce jej mężczyzna.
 

Kobiety umieją szaleć jedynie dla głupców.

Kobieta chętnie odmawia mężowi spełnienia obowiązku małżeńskiego, spełnia go jednak w stosunku do kochanka, do czego nie jest bynajmniej zobowiązana.

Aby być kochany, nie rozstawaj się nigdy z ukochaną, nie wycisnąwszy jej trochę łez z oczu.

Właściwie tylko ostatnia miłość kobiety może zadowolić pierwszą miłość mężczyzny.
Michał Bałucki
Dobrej kobiecie zawsze możesz zaufać. Złej nigdy.
Dobra nie nadużyje wolności, złej trudno zaufać.
 

Kobiety w miłości są praktyczniejsze od mężczyzn.
Miłość u mężczyzny ledwo cząstkę życia wypełnia,
dla kobiety jest treścią życia
 

Kobiety najbardziej wabi to, co jest zakazane.
Ewa może by nie sięgała po rajski owoc, gdyby nie zakaz.
 

Dla kobiety fakty, logika, rozum - nic nie znaczą;
ona rządzi się uczuciem i kaprysem
 
Seweryn Eugeniusz Barbag
Nawet najbrzydsza kobieta lubi przeglądać się w lustrze.

Nic tak nie mści się na mężczyźnie jak jego wiara w prawdomówność kobiety.
 

Kapryśność dzieci wypływa z nieuświadomionych pragnień; kapryśność kobiet jest skutkiem pragnień uświadomionych.
 

Uwodzicielem zowie się mężczyzna,
któremu kobieta nie może i nie chce się oprzeć.
 
Brigitte Bardot
Nie wiem, czy Bóg stworzył kobietę, ale jeśli tak, to wiedział po co...
Adam Basta
Głos kobiety spływa do serca i porusza w nim wszystkie tkliwe uczucia.
Nemer Ibn Barud
Nigdy nie staraj się dociec przyczyny miłości, ponieważ ta utkana jest ze znaków zapytania.
Charles Baudelaire
Kobieta jest zaproszeniem do szczęścia.
Piere Beaumarchais
W miarę starzenia się mężczyznom rośnie broda, a kobietom język.

O kobiety! Wyście naszym szczęściem i nieszczęściem.
Świat o was mówi z pogardą, a jednak ciągle hołdy składa.
 
Michael Beer
Kobieta zna tylko jedno szczęście na ziemi: kochać i być kochaną.
 
   
   
  
poprzednie aforyzmy     następne aforyzmy