[ 1 ] 2 3
 
 
   

Nadzieja jest zawsze większa od nas,
zawsze nas przerasta.
Wtedy, kiedy załamią się nasze ludzkie plany,
kiedy czujemy się przegrani, wtedy ma dojrzewać w nas nadprzyrodzona cnota nadzieii - mamy zacząć pokładać nadzieję w samym Bogu, w Nim szukać sensu naszego cierpienia, niepowodzenia, rozstania.

[ ks. Twardowski ]


Nadzieja to cierpliwość czekania na to,
że spełnią się wszystkie Boże obietnice.

[ ks. Twardowski ]


Tylko martwi nie mają nadziei.

[ Teokryt ]


Kiedy coś uparcie gaśnie - zaufaj iskierce nadziei.

[ Wojciech Bartoszewski ]


To, co wiecznie zawodzi, wiecznie też jest przedmiotem nadziei.

[ Maria Dabrowska ]


Nadzieje ludzi mądrych są pewniejsze niż bogactwo nieuków.

[ Demokryt ]


Nadzieja jest odwieczną wszystkich ludzi piastunką:
kołysze nas bezustannie i smutki nasze usypia.

[ Klementyna Hoffmanowa ]


Czym byłoby życie bez nadziei?
Iskra odrywająca się od rozpalonego węgla i gasnąca natychmiast.

[ Friedrich Holderlin ]


Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła.
Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło...
Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć
i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.

[ Jean Ladriere ]


Nadzieja jest nieodłącznym elementem życia.

[ Aldona Rózanek ]


Należy przyznać, że szczęście w tym życiu opiera się na nadziei nowego i zupełnie innego życia;
jest się szczęśliwym wtedy, gdy bliskie jest uobecnienie tej nadziei.

[ Blaise Pascal ]


Jeżeli każdy z was ma siłę przezwyciężania własnych przesądów; jeżeli każdy z was posiada odwagę miłości -
- to istnieje w świecie wielka nadzieja.

[ Roaul Follereau ]


Nadzieja jest rosliną trudną do wyplenienia.
Można nie wiem ile odrąbać gałęzi i zniszczyć,
a zawsze będzie wypuszczać nowe pędy.

[ Isadora Duncan ]


Człowiek nie może żyć bez nieustannej ufności w coś niezniszczalnego.

[ Franz Kafka ]


Pomiędzy biedą a szczęściem istnieje głęboka przepaść. Nadzieja przerzuca przez nią most, ale wisi on w powietrzu.

[ Heinrich Leuthold ]


Każde narodziny są kolejnym dowodem nadziei.

[ Eugeniusz Kolda ]


Każdy prowadzi jakąś kalkulację, którą nazywamy nadzieją.

[ Platon ]


Wiara plus nadzieja to furtka dla możliwości.

[ Zbigniew Rózanek ]


Nie wolno tracić nadziei, dopóki człowiek żyje z człowiekiem.

[ Karl Jaspers ]


Tam, gdzie jasnieje nawet najmniejszy płomyk nadziei, dostrzegalne jest światło z nieba.

[ Ladislaus Boros ]


Nadzieja - pożyczka, której udziela nam szczęście.

[ Antoine Rivarol ]


Większe szczęście daje nadzieja zawarta w dążeniu -
- niż świadomość, że oto jesteśmy u mety.

[ Zofia Bystrzycka ]


Nadzieja jest dobrym śniadaniem, lecz kiepską wieczerzą.

[ Francis Bacon ]


Ciężko jest umierać bez nadziei, ale umierać bez złudzeń - łatwiej.

[ Maryla Wolska ]

 
   
   
następna strona